Uitgebreid zoeken

Migratie van Antillianen in cijfers

Migratie van Antillianen in cijfers

Bekijk een grotere versie van deze tabel (.pdf)

Migratie van en naar de Nederlandse Antillen (1950-2008)

In de jaren vijftig was de Antilliaanse migratie van en naar Nederland min of meer in evenwicht. Ieder jaar kwamen er een paar duizend veelal hoger opgeleide Antillianen naar Nederland om hier te studeren en te werken, maar er vertrokken er ook bijna net zoveel weer. Vanaf het midden van de jaren zestig ontstaat er een positief migratiesaldo, met meer immigranten dan emigranten. Anders dan bij de Surinamers bleven Antillianen Nederlands staatsburger en vond er geen ‘run’ op het moederland plaats zoals bij de Surinamers in de jaren 1973-1980. Wel nam de immigratie in de tweede helft van de jaren tachtig en omstreeks 2000 sterk toe, waarbij het anders dan in het verleden vooral ging om laagopgeleide jongeren met weinig kansen op de arbeidsmarkt. Door het achterblijven van de emigratie in deze twee periodes is de Antilliaanse gemeenschap in Nederland tussen 1990 en 2010 bijna verdubbeld. Toch is de migratie naar Nederland bepaald geen eenrichtingsverkeer en is het aandeel van de Antilliaanse emigratie aanzienlijk hoger dan in het geval van groepen die geen vrije toegang tot Nederland hebben, zoals Surinamers (vanaf 1980), Turken en Marokkanen.

Door de positieve migratiebalans in de afgelopen veertig jaar wonen er in 2010 ruim 81.000 op de Antillen en Aruba geboren Nederlanders en ruim 57.000 nakomelingen (tweede generatie). In totaal gaat het bij de groep Antilliaanse Nederlanders dus om zo’n 138.000 personen.

Bron: CBS, Statline.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM