Uitgebreid zoeken

Migratie van Marokkaanse Nederlanders in cijfers (1967-2008)

Migratie van Marokkaanse Nederlanders in cijfers (1967-2008)

De immigratie en emigratie van in Marokko geboren personen (1967-2008)

De immigratie van Marokkaanse gastarbeiders, net als die van Turken, begon op kleine schaal in de jaren '60, toen bleek dat het Nederlandse bedrijfsleven onvoldoende Italiaanse en Spaanse arbeiders kon werven. De eerste cijfers van het CBS, met als criterium de immigratie van in Marokko geboren immigranten en emigranten, dateren van 1967, toen wegens een tijdelijke recessie, het aantal emigranten hoger was dan de immigratie. Daarna zien we de immigratie sterk toenemen, met een piek aan het begin van de jaren '80, toen de gezinshereniging op gang kwam en een tweede snelle toename in de eerste helft van de jaren '90, die vooral door gezinsvormers (huwelijkspartners uit Marokko) werd veroorzaakt. De aantallen Marokkanen dalen in het begin van de 21ste eeuw tot nog maar enkele duizenden per jaar, met name als gevolg van het strengere immigratiebeleid. Vooral het aantal huwelijkspartners uit Marokko is sterk teruggelopen en in 2007 waren immigratie en emigratie bijna in evenwicht. Door de positieve migratiebalans in de afgelopen veertig jaar wonen er in 2010 ruim 167.000 in Marokko geboren Nederlanders en bijna 182.000 nakomelingen (tweede generatie). In totaal gaat het bij de groep Marokkaanse Nederlanders dus om zo’n 350.000 personen.

 Bron: CBS, Statline


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM