Uitgebreid zoeken

Migratie van Turkse Nederlanders in cijfers (1967-2010)

Migratie van Turkse Nederlanders in cijfers (1967-2010)

De immigratie en emigratie van in Turkije geboren personen (1967-2008)

De immigratie van Turkse gastarbeiders, net als die van Marokkanen, begon op kleine schaal in de jaren zestig, toen bleek dat het Nederlandse bedrijfsleven onvoldoende Italiaanse en Spaanse arbeiders kon werven. De eerste cijfers van het CBS, met als criterium de immigratie van in Turkije geboren immigranten en emigranten, dateren van 1967, toen wegens een tijdelijke recessie, het aantal emigranten hoger was dan de immigranten. Daarna zien we de immigratie sterk toenemen, met een piek rond 1980 en, na een korte inzinking in 1982 en 1983, een tweede golf vanaf 1983, veroorzaakt door de gezinshereniging. Vanaf 1994 daalt de immigratie naar een bescheidener niveau, waarbij het vooral om gezinsvormers (huwelijkspartners uit Turkije) gaat. De aantallen Turken  dalen in het begin van de 21 eeuw verder tot nog maar enkele duizenden per jaar, met name als gevolg van het strengere immigratiebeleid. Vooral het aantal huwelijkspartners uit Turkije is sterk teruggelopen en in 2007 ontliepen de immigratie en emigratie elkaar al niet veel meer. Door de positieve migratiebalans in de afgelopen veertig jaar wonen er in 2010 ruim 196.000 in Turkije geboren Nederlanders en bijna 188.000 nakomelingen (tweede generatie). In totaal gaat het bij de groep Turkse Nederlanders dus om zo’n 385.000 personen.

Bron: CBS, Statline.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM