Uitgebreid zoeken

Prins Maurits met huurlingen bij de slag bij Nieuwpoort 1600

Prins Maurits met huurlingen bij de slag bij Nieuwpoort 1600

In de bekende slag bij Nieuwpoort, in 1600, behaalde de Nederlandse opperbevelhebber Prins Maurits (rechts van het midden te paard) de overwinning op de Spanjaarden met behulp van zijn leger, bestaande uit troepen huurlingen uit Holland, Friesland, Wallonië, Frankrijk en Engeland (zie bijschriften) (IISG: KNAW AB M 96 s: Henricus Hondius, Korte beschrijvinge, ende af-beeldinge van de generale regelen der fortificatie [...], Den Haag 1624)

Immigranten waren overal te vinden, in alle stedelijke beroepen, als seizoenarbeiders op het platteland, zelfs leger en vloot en dus de Nederlandse onafhankelijkheid, waren grotendeels van hen afhankelijk.

Zoals aan het einde van de twintigste eeuw, zij het nu twee eeuwen lang, was ook de Gouden Eeuw een tijd van grootschalige immigraties. De commerciële, politieke, culturele en wetenschappelijke elite van deze nieuwkomers droeg in belangrijke mate bij aan de totstandkoming van een nieuwe samenleving, de basis van het huidige Nederland.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM