Uitgebreid zoeken

Register van immigranten in Leiden, 1813-1822

Register van immigranten in Leiden, 1813-1822

Stadsarchief van Leiden (Stadsbestuur (SA II) (1574-1816)

Register van immigranten, 1813-1822

Zie bijlage voor het hele bestand.

Lezen: 

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM