Uitgebreid zoeken

Rietkerkuitkering

Rietkerkuitkering

Herdenkingsbijeenkomst t.g.v. de 35-jarige aanwezigheid van de Molukkers in Nederland. Lubbers (r.) overhandigt een exemplaar van het Besluit-Rietkerkuitkering aan Ds. Metiari. In 1986 werd gehoor gegeven aan de langlopende eis van Molukkers voor een jaarlijkse uitkering. De Molukkers die in 1951 naar Nederland waren gekomen meenden dat zij, omdat zij door de Nederlandse overheid ontslagen waren uit het leger, recht hadden op een uitkering. Uiteindelijk gaf de regering gehoor aan het verzoek in het kader van de Gezamenlijke Verklaring. Hiermee werd gepoogd ‘het hoofdstuk van de Molukkers’ af te sluiten. 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM