Uitgebreid zoeken

Speciale klas voor Hongaarse pleegkinderen

Speciale klas voor Hongaarse pleegkinderen

Den Haag, ca. 1926. Voor Hongaarse pleegkinderen in Den Haag was er in de school in de Tasmanstraat een speciale klas. Op de foto staan niet alleen de pleegkinderen, maar ook hun Nederlandse pleegouders. Op de voorgrond mejuffrouw F. Beretta, de secretaresse van de Haagse afdeling van het R.K. Huisvestingscomité. Links naast haar een Hongaarse priester, waarschijnlijk dr. Nikolaus Knebel. Collectie Historisch Beeldarchief Migranten.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM