Uitgebreid zoeken

Toelatingsbewijs Clara Wichmann Theologie-faculteit Universiteit Utrecht 1905

Toelatingsbewijs Clara Wichmann Theologie-faculteit Universiteit Utrecht 1905

Clara Gertrud Wichmann werd geboren in Hamburg in 1885. Haar vader, Arthur Wichmann (1851-1927), was op in 1879 hoogleraar in de mineralogie en geologie in Utrecht geworden. Zij was (strafrecht) juriste en publiciste en maakte gebruik van het pseudoniem Eumaios. Van 1914 tot 1922 werkte zij bij het Centraal Bureau voor de Statistiek. Zij trouwde in 1921 met J.B. (Jo) Meijer. Vanaf 1908 was zij actief in de vrouwenbeweging. In de Eerste Wereldoorlog kwam zij in aanraking met de antimilitaristische beweging. Na 1918 koos zij uiteindelijk voor het anarchisme. Zij publiceerde met name over de positie van vrouwen, rechts- en maatschappijfilosofie, misdaad en straf, antimilitarisme en anarchisme. Zij was mede- redacteur van het Encyclopaedisch Handboek De vrouw, de vrouwenbeweging en het vrouwenvraagstuk 2 delen (Amsterdam 1914, 1918). Daarnaast was zij lid van de redactie van verschillende bladen.

Zij was betrokken bij verscheidene organisaties. De Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging koos haar in 1907 tot praeses. Zij was medeoprichtster en secretaresse van de Nederlandsche Bond van Vrouwenkiesrecht 1908 tot 1911. In 1913 werkte zij mee aan de Tentoonstelling 'De Vrouw 1813-1913'. Zij was medeoprichtster van, en docente aan de Internationale School van Wijsbegeerte van 1915 tot 1922. Van 1917 tot 1919 was zij lid van de (antimilitaristische) Bond van Christen- Socialisten (orgaan: Opwaarts). In 1919 trad zij toe tot de Bond van de Revolutionair-Socialistische Intellectuelen. Van het Comité van Actie tegen de bestaande opvattingen omtrent Misdaad en Straf (CMS) was zij secretaresse van 1919 tot 1922. In 1920 werd zij lid van de Bond van Religieuze Anarcho-Communisten (orgaan: De Vrije Communist).


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM