Uitgebreid zoeken

Toespraak Turkse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Amsterdam

Toespraak Turkse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Amsterdam

Bülent Ecevit (derde van links), de Turkse minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, houdt een toespraak in het woonoord van Ford, Tussenhaven in Amsterdam. Hij was in Nederland om de eerste resultaten van het wervingsverdrag tussen Turkije en Nederland te bespreken en de werkomstandigheden van de Turken te zien. Aan zijn rechterkant (vierde van links) J.F.G.M. de Meijer, KVP, staatssecretaris belast met arbeidsvoorziening 1963-1965 en door de socialisten beschouwd als een pion van de werkgevers. Achter Meijer staat İbrahim Görmez, Amsterdam 1964 (IISG/HBM, Collectie Görmez 19).

De spectaculaire economische groei vanaf het midden van de jaren 1950 leidde al snel tot nijpende tekorten in de metaal, textiel en de mijnen. Onder druk van het bedrijfsleven besloot de overheid gastarbeiders te gaan werven. Het argument van de overbevolking werd gepareerd door de veronderstelling dat deze immigratie slechts tijdelijk zou zijn.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM