Uitgebreid zoeken

Vestigingsverdrag België 1934

Vestigingsverdrag België 1934

Volgens het verdrag konden onderdanen zich vrij vestigen in het andere land mits er geen bezwaren waren uit het oogpunt van openbare orde, veiligheid, zedelijkheid, gezondheid en zij in hun onderhoud konden voorzien. Na een verblijf van vijf jaar was er geen beperking meer ten aanzien van vestiging en verblijf. In feite vielen Belgen daarna nauwelijks meer onder de vreemdelingenwetgeving en konden niet meer worden uitgezet.  Het verdrag is getekend in maart 1933, geratificeerd in juli 1934 en trad officieel in werking in februari 1936. In de praktijk functioneerde het verdrag al vanaf maart 1933.

Staatblad  nummer Staatsblad 1934,  nr 408


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM