Uitgebreid zoeken

Vestigingsverdrag met Duitsland 1906

Vestigingsverdrag met Duitsland 1906

In Nederland woonden en werkten altijd veel Duitsers, terwijl veel Nederlanders in Duitsland hun brood verdienden. Het vestigingsverdrag was bedoeld om problemen rond het uitzetten van arme migranten over en weer te verminderen. Het verdrag gaf wederzijdse onderdanen recht op vestiging in het andere land. Het bevat ook bepalingen over het uitzetten van onderdanen, het vervullen van dienstplicht, en het recht op medische behandeling en armenzorg.  Door dit verdrag konden Duitsers makkelijk in Nederland wonen en werken (en Nederlanders in Duitsland) ook toen de regels in de jaren dertig strenger werden.
Het verdrag van december 1904 werd in 1906 geratificeerd en trad in januari 1907 in werking.

Staatblad 1906, nummer 279


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM