Uitgebreid zoeken

Vreemdelingenbesluit 1966

Vreemdelingenbesluit 1966

Hoort bij de vreemdelingenwet van 1965. Bevat een verdere uitwerking van de regels en procedures. Herin is onder meer de procedure voor vluchtelingen opgenomen. Dit is gebaseerd op het VN Vluchtelingenverdrag uit 1951.

Staatsblad 1966, nummer 387


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM