Uitgebreid zoeken

Vreemdelingenwet 1965

Vreemdelingenwet 1965

De Vreemdelingenwet van 1965 verving de oude wet uit 1849. De wet bevatte regels over de toelating, de uitzetting en het toezicht op vreemdelingen, en over de grensbewaking. De belangrijkste vernieuwing was dat vreemdelingen de mogelijkheid kregen in beroep te gaan tegen beschikkingen op het gebied van het vreemdelingenrecht. Een andere verandering was de vervanging van de verblijfsvergunning door vijf verschillende verblijfstitels. Vreemdelingen die vijf jaar legaal in Nederland verbleven, konden een vestigingsvergunning krijgen.  Nieuw in de Vreemdelingenwet van 1965 was ook de ongewenstverklaring. Daarmee werd verder verblijf of een illegale terugkeer naar Nederland als misdrijf strafbaar. Er was daarnaast een speciale asielprocedure in de Vreemdelingenwet van 1965 opgenomen, gebaseerd op het  VN Vluchtelingenverdrag  van 1951. Een verdere uitwerking van de regels is te vinden in het Vreemdelingenbesluit (1966). De nieuwe Vreemdelingenwet van 1965 trad in 1967 in werking.

Staatsblad 1965, nummer 40.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM