Uitgebreid zoeken

Wet arbeid vreemdelingen (WAV) 1995

Wet arbeid vreemdelingen (WAV) 1995

Het strenge toelatingsbeleid voor arbeidsmigranten werd in 1995 aangescherpt met de Wet Arbeid Vreemdelingen. Men wilde de toestroom van laaggeschoolde arbeiders zo veel mogelijk voorkomen, ook als de arbeidsmarkt weer wat krapper zou worden.

Staatsblad 1995 nummer 405


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM