Uitgebreid zoeken

Fries of Engels?

Voordat de oorlog uitbrak in 1942, gingen kinderen naar school. Op die school leerden zij Nederlands en ook over Nederland. Hoewel er op school Nederlands gepraat werd hoefde dat niet te betekenen dat dit ook thuis het geval was. Maleis was de taal die naast Nederlands gesproken werd. De vader van Jet kwam uit Friesland. Fries werd er wel gesproken maar niet thuis, hierover zei Jet het volgende:

"Ja, mijn vader praat wel Fries met de soldaten. Maar ik dacht altijd van dat is Engels. Dus ik geef daar geen acht op, dat interesseerde me niet. We kregen op school wel Engels, maar ik dacht altijd: wat een vreemde Engelse taal spreekt mijn vader. Maar die sprak dus Fries."


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM