Uitgebreid zoeken

Friese Club en Deense Hollanders

Ook binnenlandse migranten en Nederlandse migranten in het buitenland hebben altijd eigen organisaties opgericht. Zo waren Friese migranten in het negentiende-eeuwse Amsterdam georganiseerd op een manier die niet veel verschilde van de organisaties van migranten van buiten de landsgrenzen. Nederlanders die in de vroegmoderne tijd handelskolonies vormden in tal van landen zetten eveneens eigen verenigingen op. Deze bleven tientallen en soms zelfs honderden jaren bestaan. Ze waren er altijd op gericht de vaderlandse gebruiken of de Nederlandse taal en het geloof in stand te houden.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM