Uitgebreid zoeken
Gelijke rechten in de praktijk : invloedrijke stemmen 2004 : kritische factoren en actoren voor handhaving van de non-discriminatierichtlijnen
Themabrochure in het kader van het communautair actieprogramma ter bestrijding van discriminatie (2001-2006). Bevat standpunten van stakeholders zoals nationale autoriteiten, NGO’s, gespecialiseerde instanties en deskundigen betreffende rassengelijkheid en gelijke behandeling in arbeid en beroep.
Europese commissie. Directoraat-generaal Werkgelegenheid en sociale zaken
boek
2004
anti discriminatiewetgeving / internationale verdragen / gelijke behandeling / etniciteit / arbeidsomstandigheden / EU (eng) / brochure
Luxemburg
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM