Uitgebreid zoeken

Gemengde kinderen in Nederland

Waar zich interculturele liefdes relaties vormen worden ook kinderen geboren. Nederland telt steeds meer mensen van ‘gemengde’ komaf.   Exacte cijfers zijn moeilijk te achterhalen. Het CBS telt mensen van gemengd etnische komaf niet als zodanig. Als één van de ouders in het buitenland is geboren staan ze eenvoudigweg te boek als ‘allochtoon’, westers dan wel niet westers.

De groep mensen van ‘gemengde’ komaf  in Nederland is heel divers;  wat we weten is dat het een jonge populatie is en dat het merendeel van hen in de Randstad woont.  Welke ‘mixen’ er worden geboren hangt sterk samen met  het type gemengde relaties dat er werd en wordt gevormd door de jaren heen.

De eerste grote groep ‘etnisch gemengden’  in Nederland waren de Indische Nederlanders van gemengd Indisch Nederlandse komaf.  In de jaren zestig  werden er kinderen geboren binnen de relaties tussen Italiaanse en Spaanse gastarbeiders en Nederlandse vrouwen.  In de decennia daarna werden  veel kinderen geboren van Nederlandse vrouwen en  Turkse, Marokkaanse en Surinaamse mannen. De laatste  10 jaar is er een sterke toename van huwelijken tussen Nederlandse mannen en oost Europese en Aziatische vrouwen, en dus van de geboorte van kinderen van deze gemengdheid.

Mensen van gemengde komaf zijn in de geschiedenis en eigenlijk wereldwijd,  vrijwel altijd met wantrouwen bekeken.  In een gemengd kind werden ‘de slechte eigenschappen van beide kanten verenigd’, zo werd wel verondersteld. In Nederlandse Indië, Suriname en de Nederlandse Antillen werd in de koloniale tijd een gemengd kind, een raciale mix dus als ongewenst en soms onwettig gezien.

In de laatste dertig kaar van de vorige eeuw verschoof de visie op kinderen van gemengde komaf.  In plaats van ‘ongewenst’ werden ze nu meer als ‘zielig’ gezien. Ze zouden vaker dan gemiddeld in een identiteitscrisis terecht komen omdat ze ‘tussen twee culturen’ zouden zitten.

In de afgelopen vijftien jaar is daar een nieuw beeld bijgekomen. Een etnisch gemengd uiterlijk is ook gaan staan voor ‘hip’ en grootstedelijk  en wordt om die reden vaak gebruikt in de media in reclamebeelden.

De benaming van ‘gemengde’ kinderen blijft problematisch. Het woord ‘halfbloed’ stamt uit de koloniale tijd. Het is een term die ook gebruikt wordt  in de dierenfokkerij en suggereert dat iemand ‘half’ is en kennelijk niet ‘heel’. De in de jaren tachtig geïntroduceerde term  ‘dubbelbloed’  is om die reden al beter, maar ook die blijft verwijzen naar ‘bloedvermenging’.

Dat de term ‘halfbloedje’ door ‘gemengde mensen zelf óok als een soort koosnaam word gebruikt blijkt uit de populariteit van de hyves  en facebook sites ‘halfbloedjes 50/50’ https://www.facebook.com/50mixed  en http://fiftyfifty.hyves.nl/

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM