Uitgebreid zoeken

Gemengde relaties

Een liefdesrelatie kan op veel verschillende manieren 'gemengd' zijn. Partners groeien op in verschillende gezinnen en krijgen van huis uit een andere opvoeding, denkbeelden, normen en waarden mee. In die zin zijn alle relaties en huwelijken gemengd. Verschil tussen partners op zich is dus niet voldoende om de relatie tot 'gemengd' te bestempelen. In Nederland verstond men op verschillende momenten in de geschiedenis, verschillende dingen onder de term 'gemengd huwelijk'. Lange tijd was een gemengd huwelijk een huwelijk tussen mensen van verschillende stand of sociale klasse. Een burgermeisje en een arbeiderszoon, een dochter van een boer met één koe en een zoon van een boer met twintig koeien: dat hoorde niet te mengen. Van de 19e eeuw tot in de jaren ’60 van de 20e eeuw dacht men in Nederland vooral aan religieus verschil bij de term gemengde huwelijken; gemengde relaties waren die van mannen en vrouwen die zich niets aantrokken van de norm het binnen je eigen 'zuil' te houden. De ontkerkelijking van na de Tweede Wereldoorlog en de instroom van niet-westerse migranten in dezelfde periode zorgde ervoor dat we relaties tussen twee christenen van verschillende denominatie nauwelijks nog als 'gemengd' beschouwen. Nu zijn liefdesrelaties tussen mensen van verschillende herkomst en dan vooral die tussen autochtone Nederlanders en niet-westerse partners de gemengde relaties bij uitstek. De laatste decennia zien we onder de etnisch gemengde stellen bovendien de relaties tussen moslims en ongelovigen als liefdes tussen uitersten. Kortom, een gemengde relatie is de liefdesrelatie die de maatschappelijke scheidslijnen overbrugt die op dat moment in die samenleving het meest relevant worden gevonden. De omgeving van een gemengd paar reageert daarom meestal sceptisch op de relatie die belangrijk geachte groepsgrenzen overschrijdt.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM