Uitgebreid zoeken
Gender politics in Sudan : islamism, socialism, and the state
Deze studie valt in drie gedeelten uiteen: I.: een omschrijvingvan de methoden van onderzoek; een vergelijking tussen Sudanesevrouwenstudies en Afrikaanse en Midden-Oosten-vrouwenstudies;II.: de achtergrond van de positie van vrouwen in de Sudan,historisch, etnografisch en geografisch; een analyse van deleefomstandigheden van hedendaagse vrouwen in Noord-Sudan.III: case studies.
Hale, Sondra
boek
1996
vrouwenstudies / zwarte vrouwenstudies / methoden van onderzoek / etniciteit / islam / politieke partijen / politieke participatie / cultuur / Soedan
Boulder
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM