Uitgebreid zoeken
Geschiedenis van het privéleven : bronnen en benaderingen
Een twintigtal Nederlandse en Vlaamse auteurs – waaronder Doreen Gerritzen, Marita Mathijsen, Lotte van der Pol, Arianne Baggerman, Hugo Röling, Dienke Hondius, Ineke van Beek, Annemarieke Willemsen, Hester Dibbits, Frauke Laarmann, Heidi de Mare e.v.a. – laat zien langs welke wegen en aan de hand van welke bronnen historici de geschiedenis van het persoonlijk leven in kaart kunnen brengen. Door een chronologische spreiding van onderwerpen ontstaat een overzicht van de geschiedenis van huishouden, huwelijk en gezin. Deze uitgave is tevens tekstboek bij de gelijknamige cursus, aan de Faculteit Cultuurwetenschappen, Open Universiteit Nederland.
Stokvis, Pieter
boek
2007
geschiedenis / gezinnen / huishoudelijke arbeid / huwelijken / gemengde huwelijken / relaties / macht / etniciteit / rechtspraak / seksueel geweld / technologie / tijdsbesteding / vruchtbaarheid / geboorteregeling / kinderen / vrouwbeelden / mannen / sociale klasse / politici / artsen / elite / historisch / egodocumenten / autobiografieën / literatuur / interbellum / vroegmoderne periode / Nederlands / Vlaanderen / België / middeleeuwen / 16e eeuw / 17e eeuw / 18e eeuw / 19e eeuw / 20e eeuw
Heerlen
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM