Uitgebreid zoeken
Getuigenis en verbondenheid : oorlogsverkrachting en huiselijk geweld in voormalig Joegoslavië : trainers over hun werk voor de hulpverlening
Bundel met ervaringen van trainers van Admira in het kader van hulpverlening aan vluchtelingen en oorlogsgetroffenen in de landen van voormalig Joegoslavië. In de bundel wordt de aandacht gevestigd op vragen en dilemma's rondom de training aan hulpverleners.
Mulders, Margot
boek
2003
huiselijk geweld / seksueel geweld / oorlogsslachtoffers / hulpverlening / Ex-Joegoslavië / verslag / interview
Utrecht
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM