Uitgebreid zoeken
Gevelsteen in het Belgenmonument. De tekst luidt: "Op 22 November 1938 is dit gedenkteeken aangebracht in tegenwoordigheid van Hare Majesteit Wilhelmina, Koningin der Nederlanden, door Zijne Majesteit Leopold III, Koning der Belgen, als getuigenis der dankbaarheid van het Belgische volk voor de edelmoedige hulpvaardigheid aan de Belgische uitgewekenen gedurende den Wereldoorlog 1914-1918 door het Nederlandsche volk bewezen."
foto
Belgen / vluchtelingen / "oorlog, eerste wereld-"
Amersfoort
Het Belgenmonument is een gedenkteken aan de opvang van de Belgische vluchtelingen in Nederland tijdens de Eerste Wereldoorlog. Het werd ontworpen door de Belgische architect Huib Hoste.
Archief Eemland
via de website van Archief Eemland.
Let op: op de meeste afbeeldingen rust auteursrecht. Deze mogen niet zonder toestemming van de rechthebbende gebruikt worden.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM