Uitgebreid zoeken
Gezin : beeld en werkelijkheid
Onderzoek van de Nederlandse Gezinsraad naar knelpunten in de relatie tussen gezin, overheid en andere maatschappelijke sectoren.
boek
2001
gezinnen / demografie / opvoeding / Nederland / statistiek
Den Haag
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM