Uitgebreid zoeken

Ghanezen in Nederland 1970-2000

Vanaf halverwege de jaren ’70 trokken veel Ghanezen weg uit hun land vanwege de slechte economische situatie. Naast de VS en Canada, trokken veel Ghanezen richting Europa, in het bijzonder naar Engeland. Toen Engeland de immigratieregels verscherpte, week een deel van de migranten uit naar Nederland. Dit betroffen voornamelijk ex-zeelieden, handelaren en avonturiers. Een aantal van hen kwam in de prostitutie terecht. In 1975 profiteerden velen van hen die illegaal in Nederland verbleven van het in dat jaar afgekondigde ‘generaal pardon’. Hierop konden ook de gezinnen die nog in Ghana of Nigeria verbleven nareizen.

Vanaf het begin van de jaren ’80 kwam een nieuwe migratiestroom uit Ghana op gang. De oorzaak hiervoor was de strenge droogte in het land, de politieke instabiliteit en de uitzetting van 1 miljoen Ghanezen uit Nigeria (waar veel Ghanezen in eerste instantie naar toe waren gevlucht). Het aantal Ghanezen in Nederland liep vanaf dat moment snel op, van enkele duizenden eind jaren ’80 tot naar schatting 20.000 in het jaar 2000. Vooral Amsterdam was een populaire vestigingsplek voor Ghanezen. In de Bijlmer werden verschillende Ghanese kerken opgericht, die onder meer in parkeergarages onderdak vonden. De Bijlmerramp in 1992 zorgde ervoor dat er veel aandacht kwam voor de positie van de Ghanese gemeenschap in Nederland.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM