Uitgebreid zoeken

Een Grieks-Orthodoxe kerkdienst in Amsterdam

Een Grieks-Orthodoxe kerkdienst in Amsterdam


‘Voor de Grieken was het een erezaak; zij moesten op elke zondag en hoogtijdag allen tezamen de kerkdienst bijwonen. Zij streefden ernaar dat niemand van hen ontbrak; ze waren toch al met zo weinigen. Allen hadden het besef dat zij de goede zaak dienden en een gevoel van voldoening dat zij met hun inspanningen een nationale plicht vervulden. Te midden van de bonte veelheid van religieuze en leerstellige stromingen in de stad Amsterdam wilden ook zij duidelijk uiting geven aan hun existentie: de aanwezigheid van de eerbiedwaardige Orthodoxie en bijgevolg het bestaan van de Griekse natie. Overal spraken zij over hun parochie... De diensten werden steeds drukker bezocht. Op zondagen vulde de zolder zich met een grote menigte. Niet alleen de bemanningen van Russische schepen, die altijd wel in de haven te vinden waren, stroomden toe, maar ook Nederlanders. Laatstgenoemden waren te verdelen in twee categorieën. Om te beginnen de nieuwsgierigen, mensen die vaag iets hadden vernomen over het hedendaagse Griekse volk en zijn taal en godsdienst. Een bezoek aan de kerk van de Grieken stelde hen in de gelegenheid een rijke liturgie in een onbekende taal bij te wonen, gebaseerd op een oude christelijke leer, en om kerkelijke hymnen te horen, getoonzet op vreemde muziek in Byzantijnse stijl en met een oosters karakter. Aan de andere kant waren er Nederlandse geleerden, graecisten en theologen, voor wie de Orthodoxe liturgie en haar antieke taal een interessant studieobject vormden. Het was voor hen een taalkundige ervaring, aangezien de kerkzangers en de priester de teksten niet volgens de Erasmiaanse uitspraak zongen, en een bron van gegevens voor de bestudering van kwesties van symboliek en liturgie. Laatstgenoemden waren de “Hollandse geleerden die bij geen viering ontbraken”, zoals Pringos schrijft.’


Β. Σκουβαρά, ‘Ιωάννης Πρίγκος (1725-1789). Ηελληνική παροικία του ‘Αμστερδαμ, η σχολή και η βιβλιοθήκη της Ζαγοράς’ [‘Ioannis Pringos. De Griekse kolonie in Amsterdam, de school en de bibliotheek van Zagori] in: Θεσσαλικά Χρονικά [Thessalische Kronieken], deel 9, Athene 1964. Ontleend aan: Thanasis Dialektopoulos, Grieken in de Lage Landen. Hun geschiedenis en cultuur aan de hand van documenten (2003), p. 17.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM