Uitgebreid zoeken

Grondlegger van de Indische erfenis

Met de jaren ontpopte Tjalie Robinson zich als grondlegger van de Indische erfenis in Nederland, zowel sociaal als cultureel. Dat deed hij door een eigen tijdschrift op te richten, Tong Tong – tegenwoordig Moesson geheten. Verder nam hij het initiatief tot een Indische Kunstkring en tot een Pasar Malam in de Haagse Dierentuin, een jaarlijkse markt en ontmoetingsplaats. Ook gaf hij de aanzet tot een Indische woongroep in Spanje en verenigde hij Indische migranten in de Verenigde Staten. Hij verzamelde de verhalen van mensen die geografisch en politiek het contact hadden verloren met de bron waar zij altijd uit putten. Hij gaf een stimulans aan de Indische markt en keuken, die ook buiten de eigen groep snel terrein wonnen. Hij verzamelde Indische schrijvers en kunstenaars om zich heen, in zijn blad en in zijn kunstkring. Alles bedoeld om de eigen stem luider te doen klinken. Met deze activiteiten legde hij een fundament voor het voortbestaan van een Indisch levensgevoel in Nederland - en ver daarbuiten. Die taak nam hij op zich in een tijd die gericht was op aanpassing en de nadruk legde op de Nederlandse herkomst van de koloniale migrant. Daar kwam bij dat de Indische identiteit zich moest zien te handhaven tussen de politieke zuilen van het naoorlogse Nederland. Toch meende Tjalie Robinson dat de cultuur die hem had gevormd een toekomst had buiten de kolonie. En hij bleef zoeken naar wegen om zijn erfgoed veilig te stellen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM