Uitgebreid zoeken
Haar geschiedenis : vrouwen verhalen van ver en dichtbij
In samenwerking met Het Indisch Huis, Zami en de Marokkaanse Vrouwenvereniging Nederland is - mede op basis van interviews - een collectie (levens)geschiedenissen van vrouwen van Surinaamse, Marokkaanse en Indische afkomst verzameld, teneinde de bestaande beeldvorming over migrantenvrouwen en hun (klein)dochters bij te kunnen stellen. In deze uitgave een selectie van de verhalen, zoals ze opgenomen zijn op de website www.haargeschiedenis.nl. Onderwerpen die aan de orde komen zijn: gezin & opvoeding, leren & scholing, oorlog & kolonialisme, liefde & seksualiteit, migratie & transnationalisme, arbeid & economische zelfstandigheid, cultuur en identiteit, religie en geloofsbeleving, en kunst & cultuur. Uitgave in het kader van het project Haar Geschiedenis; de stuurgroep van het project bestond uit Tilly Vriend (projectmanager), Esther Captain (voormalig Indisch Huis), Twie Tjoa (ZAMI) en Najoua Elyakoubi (MVVN) .
Kopijn-Adidi, Yvette / Roelandschap, Babette / Jordans, Elkie
boek
2007
allochtonen / biografische gegevens / vrouwbeelden / gezinnen / opvoeding / onderwijs / vorming / oorlog en vrede / kolonialisme / liefde / seksualiteit / migratie / arbeid / economische zelfstandigheid / cultuur / identiteit / religie / kunsten / Indisch / Surinaams / Marokkaans / Nederland / 21e eeuw / oral history / verhaal / interview
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM