Uitgebreid zoeken
Handboek vrouwenvakscholing
In zes hoofdstukken wordt de werkwijze van de vrouwenvakscholenbeschreven. Het is bestemd voor allen die op een of anderemanier betrokken zijn bij het inrichten en uitvoeren van eenopleidingsaanbod voor herintredende en allochtone vrouwen.
Ree, Yolanthe van der / Spijkerboer, Jacolien
boek
1994
vrouwenvakscholen / allochtonen / herintreedsters / handboek
Utrecht
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM