Uitgebreid zoeken
Heeft wetgeving tegen discriminatie effect?
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de rechtssociologie aan de Katholieke Universiteit te Nijmegen op vrijdag 13 juni 1986.Wetgeving tegen discriminatie krijgt wel het etiket symboolwetgeving De vraag is of antidiscriminatiewetgeving hiertoe gedoemd is of dat wetgeving ook daadwerkelijke betekenis kan hebben voor de positie van de betrokken groepen. In deze rede beperkt Groenendijk zich tot onderzoek naar wetgeving inzake discriminatie van vrouwen en leden van etnische minderheidsgroepen op de arbeidsmarkt en tot drie landen: de Verenigde Staten, Engeland en Nederland
Groenendijk, C.A.
boek
1986
gelijke behandeling / anti discriminatiewetgeving / arbeid / allochtonen / Verenigd Koninkrijk / Verenigde Staten
Zwolle
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM