Uitgebreid zoeken

Hoe past dit in het curriculum geschiedenis?

Spoorzoekersprojecten passen zowel in de onderbouw als in de bovenbouw en lenen zich uitstekend voor vakoverstijgend samenwerken tussen vakken als geschiedenis, aardrijkskunde, maatschappijleer, levensbeschouwing, Nederlands en kunstvakken. Daarbij lijken het bij uitstek projecten die passen bij de intenties van de adviezen voor curriculumherziening uit 2016 door OnsOnderwijs 2032 (volledig rapport) en de te verwachten uitwerkingen daarvan door curriculum.nu.

In Spoorzoekersprojecten kunnen veel verschillende typen leerdoelen aan de orde komen.

 • Historische kennis van
  • Nederland in de tijden van diverse binnenlandse migratie of dat (verschillende) migranten aankwamen of vertrokken;
  • landen en gebieden buiten Nederland of delen van Nederland waar emigranten naar vertrokken of vanwaar immigranten kwamen;
  • migratie: stromen, aantallen, motieven en push-en pull factoren.

 • Historisch denken en redeneren 
  • Informatie verzamelen en ordenen
  • Vragen stellen (en luisteren en doorvragen) en contextualiseren
  • Omgaan met ooggetuigen als bron
  • Continuïteit en verandering
  • Oorzaken en gevolgen
  • Interpretatie en standplaatsgebondenheid
  • Vergelijken: overeenkomsten en verschillen
  • Contextualiseren: de verhalen in de context zetten van plaats en tijd van vertrek en plaats en tijd van aankomst
  • Betekenis geven      
 • Vakoverstijgende vaardigheden:
  • Sociale vaardigheden als samenwerken en afspraken maken met de geïnterviewde en deze nakomen
  • Schrijven en presenteren

 • Feedback ontvangen en geven
Bijlage: Hieronder vindt u meer informatie over de kerndoelen basisvorming en het examenprogramma voor de bovenbouw waarbij Spoorzoekersprojecten passen (PDF).

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM