Uitgebreid zoeken

Hoe zet je een Spoorzoekersproject op

Elk project - ook een Spoorzoekersproject - vergt voorbereiding waarbij een aantal beslissingen moet worden genomen. Hieronder volgen enkele suggesties en tips:

  • Bereid je goed voor, maar begin ook gewoon op een gegeven moment. ‘Driemaal is scheepsrecht’: in de praktijk leer je hoe concreet de opdrachten voor jouw leerlingen moeten zijn en hoe je zelf prettig met ze werkt.
  • Durf de leerlingen los te laten. Geef ze de gelegenheid om fouten te maken. Daar leren ze juist van (en dat geldt ook voor docenten!).
  • Vanwege de veelzijdigheid van de Spoorzoekersaanpak, is het van belang om bij elk project voor je leerlingen én voor jezelf te focussen op een beperkt aantal relevante aspecten: wat zijn je belangrijkste aandachtspunten en doelen? Dat kan verschillen afhankelijk van de samenstelling en het niveau van je klas.
  • Pas op voor teveel ‘goede bedoelingen’, met name in groepen met weinig leerlingen met een allochtone achtergrond. Voor elke leerling kan dit project inzicht geven in de eigen identiteit.

Voorbeeld: bij een bezoek met de klas aan het Verzetsmuseum spreekt de rondleidster voortdurend een Marokkaanse leerling aan met ‘daar kun jij toch ook trots op zijn?’.  Dat benadrukt de verschillen tussen leerlingen en kan de leerling juist buiten de groep zetten. Beschouw migratie dus liever als iets wat heel veel voorkomt en veel vormen heeft, en niet alleen betrekking heeft op ‘zichtbare’ migranten. Organiseer tentoonstellingen op school daarom liever naar thema dan naar land van herkomst.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM