Uitgebreid zoeken

Hoeveel lessen en aaneengesloten of gespreid over de tijd?

Migratieprojecten zijn mogelijk van één dag (zie het voorbeeld van het literatuurproject in klas 4 van Haganum) tot enkele maanden. In dat geval loopt een Spoorzoekersproject naast de gewone lessen en wordt er af en toe aandacht aan besteed en wordt er van tijd tot tijd in lessen aandacht aan besteed. De ervaring heeft geleerd dat het van belang is om een zekere focus te houden, maar de leerlingen wel genoeg tijd te geven om afspraken te maken en de interviews te houden en te verwerken. Een tijdspanne van ongeveer twee maanden lijkt goed te werken. Zie de diverse voorbeelden van Spoorzoekersprojecten in de map ‘Materiaal docenten’.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM