Uitgebreid zoeken

Hoeveel tijd kost een Spoorzoekersproject?

Spoorzoekersprojecten kunnen variëren van enkele lessen tot een serie van acht of meer lessen, verspreid over een aantal weken. Ze kunnen ook onderdeel zijn van bijvoorbeeld culturele dagen, projectweken en zijn geschikt als vakoverstijgend project naast de gewone lessen. Verdere uitleg over het organiseren van Spoorzoekersprojecten vindt u in het hoofdstuk 'Hoe zet ik een Spoorzoekersprject op' van deze handleiding. Voorbeelden van projecten zijn te vinden in de map ‘Materiaal docenten’. 


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM