Uitgebreid zoeken

Hoeveel tijd moet / kan ik voor het project reserveren?

Dat hangt af van de vorm die je voor het project kiest (zie de overige kopjes ). Als het lukt om tijdens de lessen alleen aan dit project te werken, zouden drie tot vier weken (met twee of drie lesuren per week) voldoende moeten zijn (bijvoorbeeld voor lessen over de historische context, over het afnemen van interviews en het kijken naar foto’s of voorwerpen, het bewaken van de voortgang en het inrichten van een tentoonstelling). Ga er vanuit dat leerlingen hun normale huiswerktijd ook aan het project besteden. Het is met het oog op de kwaliteit van het eindresultaat wel aan te bevelen een aantal weken de lestijd uitsluitend aan het project te besteden.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM