Uitgebreid zoeken

Hollandse club

Bernardina: ‘En er was ook een aparte Hollandse club, daar heeft, hoe heet ie ook alweer, die joodse cabaretier... [denkt na] Max Tailleur! Max tailleur! Ja die is daar ook geweest...  En Paul van Vliet en zijn toenmalige vrouw. Het was geregeld dat er door de Hollandse club ehh, Hollanders overgeheveld werden.’

Marc: ‘Dat er mensen werden uitgenodigd en die kwamen dan...’

Bernardina: ‘Ja, ja, en ‘Glas’! Die film van Haanstra [Bert Haanstra], die hebben ze daar ook gedraaid. […] Ja, en er werd veel onderling gebridget, en er werden prijsjes uitgereikt...’


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM