Uitgebreid zoeken
Homoseksualiteit en recht
In dit boek wordt de ongelijke behandeling door wetgever en wetshandhavers belicht, maar tevens de gunstige ontwikkelingen op het gebied van homoseksualiteit en recht. De eerste twee hoofdstukken handelen over de mogelijkheden en beperkingen om ongelijke behandeling en discriminatie via het civiel- en strafrecht te bestrijden. Verder wordt ingegaan op het geweld waar homomannen en lesbische vrouwen het slachtoffer van (kunnen) worden. Het volgende hoofdstuk gaat in op het huwelijk als voorbeeld van anti-homoseksuele wetgeving. De bijdrage die hierop volgt gaat over een specifiek gevolg van het huwelijk dat aan homoseksuele paren wordt onthouden: het juridisch ouderschap. Vervolgens worden de mogelijkheden beschreven van een samenlevingscontract. Daarna wordt de sociale zekerheid behandeld. De laatste twee bijdragen gaan in op de rechten van homoseksuele mannen en vrouwen als individu en wel m.b.t. vluchtelingenrecht en gezondheidsrecht.
Moerings, M. / Mattijssen, A.
boek
1992
homoseksualiteit / ouderschap / huwelijken / kostwinners / vreemdelingenrecht / samenwonen / recht / afstamming / bundel
Arnhem
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM