Uitgebreid zoeken

Hongarije

[title]

Er is van oudsher relatief weinig migratie geweest tussen Hongarije en Nederland. Wel trokken in het begin van de 17de eeuw de pas opgerichte Nederlandse Universiteiten van Leiden, Franeker, Harderwijk, Groningen en Utrecht een flink aantal Hongaarse studenten. Deze gereformeerde studenten kwamen vooral voor een studie theologie. In de 19de eeuw kwamen enkele honderden zigeunerfamilies vanuit Hongarije naar Nederland. Deze Hongaarse Kaldarasch waren oorspronkelijk afkomstig uit Roemenië. In de 20ste eeuw kreeg Nederland te maken met Hongaren die door politieke omstandigheden Hongarije achter zich lieten. Na de Eerste Wereldoorlog haalde Nederland Hongaarse kinderen uit het verarmde Hongarije om tijdelijk aan te sterken in ons land. Na de opstand van de bevolking tegen de Russische invloed in 1956 liet Nederland meer dan 3000 vluchtelingen toe.

Vanaf de 16de eeuw tot halverwege de 17de eeuw behoorde het grootste deel van Hongarije tot het islamitische Ottomaanse Rijk. Binnen de grenzen van dit rijk vond veel migratie plaats. Maar ook trok Hongarije migranten aan uit Europa en Rusland. Aan het eind van de 17de eeuw werd Hongarije veroverd door de Oostenrijkse monarchie. Dit leidde tot de emigratie van moslims uit Hongarije naar het Ottomaanse Rijk. Tegelijkertijd vestigden christenen uit verschillende Balkanlanden zich in Hongarije. In de 19de eeuw werd Hongarije opgenomen in het grotere Oostenrijk-Hongarije. Na de Eerste Wereldoorlog viel het koninkrijk uiteen en Hongarije moest tweederde van haar grondgebied afstaan aan buurlanden. Ongeveer 350.000 Hongaren die nu buiten Hongarije woonden, trokken naar Hongarije. Na de Tweede Wereldoorlog kwam Hongarije in de Russische invloedssfeer. Honderdduizenden Hongaren vluchtten voor de pro-Russische regering naar andere landen. Na de mislukte Hongaarse Opstand in 1956 kwamen veel Hongaren naar Nederland.

Hongaarse studenten. In de 17de eeuw kwamen enkele honderden Hongaarse studenten in Nederland studeren, omdat er in hun land van herkomst destijds nog geen universiteit was. Lees meer

Asjkenazische joden. In de 18e eeuw kwamen nog steeds veel  vluchtelingen naar de Republiek. Onder hen bevonden zich Hugenoten die in Frankrijk nog tot ver in de achttiende eeuw werden vervolgd. Halverwege de achttiende eeuw waren al tienduizend asjkenazische joden uit Duitsland, Polen en Rusland in Nederland. Lees meer.

Ketellappers uit Hongarije. Vanaf halverwege de negentiende eeuw kwamen kleine groepjes Hongaren naar Nederland. Lees meer

Pleegkinderen uit Hongarije. Na de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) kwamen ongeveer 150.000 Hongaarse kinderen voor een vakantie bij Nederlandse pleegouders terecht. Nationale hulporganisaties regelden de vakanties. Lees meer

Vluchtelingen uit Hongarije. Op 4 november 1956 viel de Sovjet-Unie Hongarije binnen. Het leger moest een eind maken aan massale demonstraties van opstandige Hongaren tegen het communistisch regime. Lees meer

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM