Uitgebreid zoeken
Huiselijk geweld en herkomstland : een verkennend onderzoek naar de incidentie van huiselijk geweld en allochtone daders en slachtoffers
With an English summary.
Willemsen, F.
boek
2007
huiselijk geweld / daders / slachtoffers / allochtonen / etniciteit / leeftijdsgroepen / Nederland / 2000-2009 / 21e eeuw / onderzoeksverslag
Den Haag
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM