Uitgebreid zoeken

Immigratie en emigratie 1950-2008

[title]

De immigratie- en emigratiecijfers zijn gebaseerd op de gemeentelijke bevolkingsregisters. Mensen die zich niet inschrijven na aankomst of die zich niet afmelden bij vertrek zijn niet in de tabellen opgenomen. Het is niet bekend hoeveel immigranten Nederland binnenkwamen zonder geregistreerd te zijn. Voor emigratie is achteraf wel een correctie mogelijk omdat mensen na verloop van tijd niet meer aanwezig blijken. Voor de totale emigratie uit Nederland zijn vanaf 1977 gecorrigeerde cijfers beschikbaar, maar niet afzonderlijk voor Nederlanders en niet-Nederlanders. Daarom zijn deze grafieken gebaseerd op ongecorrigeerde cijfers. Emigranten die zich niet afmeldden blijven daarmee buiten beschouwing. Volgens het CBS was dat een aanzienlijke groep. De correcties zijn eind jaren zeventig gering (3%) maar lopen op naar 20% in 1990, 30% in 1995 en 52% in 2003. Daarna daalde het percentage weer. Over de hele periode vanaf 1977 gaat het om ongeveer 25% van de geregistreerde emigratie.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM