Uitgebreid zoeken
incest
Deze publikatie is bestemd voor hulpverleners werkzaam bijRIAGGS e.d. en is bedoeld deze beter vertrouwd te maken metwat geboden is bij de opvang en behandeling van mensen die bijincest betrokken zijn geraakt. Zaken als diagnostiek,behandeling, registratie en evaluatie van incestgevallen komenaan de orde. Ook wordt er aandacht besteed aan de incestpleger.Incest onder allochtonen en met gehandicapten krijgtafzonderlijke aandacht.
Bruinsma, Frits
boek
1994
incest / hulpverlening / daders / slachtoffers / allochtonen / gehandicapten
Utrecht
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM