Uitgebreid zoeken
Indigenous customs in childbirth and child care
Overzicht van geboortengebruiken bij inheemse volkeren inAfrika, Azië en Latijns Amerika, verdeeld in prenatale periode,de bevallingsfase, waarin aandacht voor de verschillendehoudingen, waarin vrouwen kinderen baren, de postpartum enpostnatale periode, waarin aandacht voor de verzorging van debaby, de borstvoeding, het doorsnijden van de navelstreng, deslaaphouding, de behandeling van ziekten, en de praktijk van deinheemse vroedvrouwen. Bevat een woordenlijst van termen, die inde verschillende landen gebruikt worden voor het woord'verloskundige' of 'vroedvrouw'.
Lefèber, Yvonne / Voorhoeve, Henk W.A.
boek
1998
bevallingen / geboortegebruiken / borstvoeding / verloskunde / autochtonen / ontwikkelingslanden / Afrika / Azië / Latijns-Amerika
Assen
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM