Uitgebreid zoeken

De Indische verlofganger

De periode van de reis per boot naar Europa stond in het teken van de ontspanning – en de luxe. Maar vóór vertrek uit Indië en na aankomst in het vaderland viel er van alles te regelen. Al vroeg waren er in Nederland verenigingen opgericht om het tijdelijke verblijf van de landgenoten uit de kolonie in goede banen te leiden. Tot de bekendste behoorden: ‘Oost en West’, het Katholiek Indisch Bureau en de Vereeniging voor Indische Verlofgangers. De laatste vereniging gaf zelfs een handboek uit en verstrekte rechtstreeks informatie over onderdak, kleding, meubels en belastingen. Ook gaf men wekelijks het blad De Indische Verlofganger uit. Veel mensen uit de kolonie waren de gang van zaken in Nederland ontwend – of er nooit eerder geweest – en vormden een ideale prooi voor oplichters. Zeker na de Eerste Wereldoorlog hadden de verlofgangers tijdens hun verblijf (van enige maanden tot soms zelfs een jaar) een aardig bedrag te besteden. Daar maakten allerlei figuren en instellingen misbruik van, wat de verenigingen voor verlofgangers juist probeerden te voorkomen.


MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM