Uitgebreid zoeken
Informatievoorziening, voorlichting en mediabeleid voor vrouwen uit minderheidsgroepen (1986-1990): eindrapportage van een deelproject in het kader van het vrouwen en minderhedenbeleid
Dit project heeft zich gericht op het bevorderen van scholingen training, op het produceren van voorlichtingsmethoden enmateriaal en op het stimuleren van allochtonevrouwenorganisaties om zelf voorlichtingsactiviteiten teorganiseren. Doel van het deelproject was de vergroting van dezelfredzaamheid en emancipatie van vrouwen uitminderheidsgroepen door middel van informatievoorziening,voorlichting en media op de behoeften en mogelijkheden vanvrouwen uit minderheidsgroepen. Uit het project is een reeksprodukten voortgekomen zoals films, boekjes en brochures,waarmee voorzien is in de behoefte aan materiaal dat isafgestemd op vrouwen uit minderheidsgroepen.
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
boek
1992
allochtonen / informatievoorziening / publiciteit / media
's-Gravenhage
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM