Uitgebreid zoeken
informatiewijzer
Overzicht van adressen op het gebied van de zorg- enhulpverlening aan zmv-vrouwen. Het bevat beschrijvingen vanorganisaties - en haar diensten en producten - op de volgendeterreinen: informatievoorziening, hulpverlening, cursussen enopleidingen, methodiekontwikkeling, consultatie en advies.
Houwing, Fokje / Kok, Els
boek
1997
welzijnswerk / zorg / hulpverlening / zwarte vrouwen / allochtonen / vluchtelingen / organisaties / informatievoorziening / Nederland / adresboek
Utrecht
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM