Uitgebreid zoeken

Integratie

[title]

Integratie is een begrip dat op veel manieren wordt gehanteerd. Op deze website verstaan we eronder: het proces tijdens welk migranten, maar vooral hun nakomelingen, dus de tweede en latere generaties, meer gaan lijken op de omringende bevolking. Hun sociale en economische positie verbetert: betere banen, betere opleiding, betere huisvesting. Ook richt men zich meer op de ontvangende samenleving. Dat blijkt dan uit gemengde huwelijken, vriendschappen buiten de oorspronkelijke etnische groep en het lidmaatschap van clubs en verenigingen waar ook andere Nederlanders bij zijn aangesloten.

Het proces van vestiging leidt slechts af en toe tot minderheidsvorming. We spreken hier pas van als na drie generaties de nakomelingen van migranten nog steeds als anders worden gezien door de samenleving. Maar ook zijzelf zich nog altijd als een aparte etnische groep beschouwen. Die positie van minderheid gaat gepaard met structurele achterstanden, zowel sociaal als economisch. In het verleden hebben we dit zien gebeuren bij zogeheten zigeunergroepen en bij Oost-Europese joden die in de loop van de 17e en 18e eeuw naar Nederland kwamen. Momenteel lijkt het erop dat een deel van de kleinkinderen van Turkse en Marokkaanse immigranten in een minderheidspositie verkeert. Maar voor een definitief oordeel is het nu nog te vroeg.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM