Uitgebreid zoeken

Integratie: structuur en identiteit

Op het moment dat migranten in een nieuw land aankomen, verschillen ze meestal in een aantal opzichten van de ingezeten bevolking. Er valt een onderscheid te maken tussen structuur en identiteit.

Structuur
Met structuur bedoelen we: aspecten die samenhangen met de sociale  en economische positie van migranten. Die valt te meten aan de hand van de situatie  van een groep op de arbeidsmarkt, in het onderwijs en op de woningmarkt. Op al deze terreinen beginnen immigranten in de regel met een achterstand. Vaak zijn ze armer en werken ze in beroepen waarvoor niet veel scholing nodig is. Men woont in slechtere wijken en de kinderen doen het minder goed op school dan hun Nederlandse leeftijdgenoten.

Identiteit
Identiteit heeft te maken hebben met de mate waarin mensen zich met een nieuwe samenleving identificeren, of juist met de eigen groep. Dan gaat het om: met wie wordt gehuwd, de samenstelling van de vriendenkring, het lidmaatschap van verenigingen. Maar ook om de contacten met het land van herkomst. In het begin trouwen migranten vrijwel altijd onderling en zoekt men zijn vrienden hoofdzakelijk in de eigen kring. Ook is er behoefte aan eigen verenigingen en worden al dan niet intensieve contacten onderhouden met het land van herkomst. Vroeger schreven migranten veel brieven of stuurden ze ingesproken cassettebandjes op, tegenwoordig wordt er veel gebeld en e-mailcontact onderhouden. Maar transnationale banden, dat wil zeggen contacten over de grenzen heen, uiten zich ook in het sturen van geld naar familieleden. Verder door het investeren in onroerend goed en het geregeld bezoeken van het thuisland.

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM