Uitgebreid zoeken

Invloed van migranten

Een grote diversiteit binnen een migrantenpopulatie - naar klasse, geloof, religie, politieke oriëntatie, regionale herkomst en dialect - leidt doorgaans tot een groter aantal organisaties. Sommige organisaties, zoals een school of een krant, hebben meer getalsmatig draagvlak nodig dan organisaties als een zangkoor of een kegelclub. De leeftijdsopbouw van de migrantengroep en de sekseratio, d.w.z. de getalsmatige verhouding tussen het aantal mannen en het aantal vrouwen, zijn eveneens van invloed. In de regel versterkt de komst van kinderen en vrouwen de aandacht voor opleiding en religie. Wanneer de migrantenpopulatie als geheel ouder wordt, verschuift de aandacht van de arbeidsmarkt naar vrijetijdsbesteding. Ook ideeën over terugkeer zijn belangrijk. Organisaties die sterk op terugkeer zijn gericht, hebben automatisch meer oog voor het land van herkomst. Het opleidingsniveau van de migranten speelt eveneens een rol: migrantengroepen waarvan althans een deel is opgeleid, organiseren zich anders (formeler, strakker) dan groepen die alleen uit ongeschoolden bestaan. Verschillen zijn er verder nog naar gender. Mannen organiseren zich anders en met andere doelen dan vrouwen.


Famiri, een maandblad voor Surinamers in Nederland. Gericht op de Afro-Surinaamse groep binnen de Surinamers. Hindostaanse Surinamers en Chinese Surinamers hebben weer andere organsiaties met andere tijdschriften opgericht. Collectie IISGFamiri, een maandblad voor Surinamers in Nederland. Gericht op de Afro-Surinaamse groep binnen de Surinamers. Hindostaanse Surinamers en Chinese Surinamers hebben weer andere organsiaties met andere tijdschriften opgericht. Collectie IISG

Trefwoorden:

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM