Uitgebreid zoeken
Islam in een ontzuilde samenleving : discussies over vrouwenemancipatie, kunst en onderwijs
Deze bundel bevat uitgebreide en bewerkte versies van lezingendie zijn gehouden in het Soeterijn, in het kader van dediscussieprogramma's Insh'allah - Islam in de Westersewereld (1994/1995) en Moslima! (1996). Bevat de volgendebijdragen: 'De eer'/ door Esmée Choho over het beschermen van deeer bij moslimmeisjes en de gevolgen die dit heeft voormoslimmeisjes binnen de jongerencultuur in Nederland.'Moslimvrouwen: tussen sjarie'a en moderne tijd'/ door GhassanAscha; over de ondergeschikte positie van de vrouw in de heiligeboeken als de Koran, de Bijbel en de Thora en de noodzaak totverandering van wetgeving in de islamitische landen. In 'Deislamitische maatschappelijke voorschriften: handhaven ofafschaffen?' onderzoekt Omaima Korz-Noor de intenties die achterde letterlijke tekst van de Koran schuil gaan. In 'Zijn mannenen vrouwen voor God gelijk?' / door Riffat Hassan wordt aandachtbesteed aan de wijze waarop de bronnen van normatieve islam zijngeïnterpreteerd. 'Moslim-feminisme of het belang van demiddenpositie'/ door Azza M. Karam: over de rol van hetmoslimfeminisme. In 'Islamitische initiatieven in het onderwijs'analyseert Metin Alkan waarom binnen het Nederlandse onderwijscurricula met een intercultureel karakter maar moeizaam totstand komen. In 'Een meisje op de Middenweg' besteedt Arthur vanAmerongen aandacht aan kunstenaars die in Nederland wonen maarhun wortels hebben in Noord-Afrikaanse moslimgemeenschappen.
Lavrijsen, Ria / Vonk, Machteld / Bertels, Renée
boek
1996
islam / allochtone meisjes / emancipatie / wetgeving / feminisme / heilige teksten / onderwijs / kunsten / Nederland / lezing
Amsterdam
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM