Uitgebreid zoeken
Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie 2004 : thema ´Vrouwen, familie en maatschappij´
Bundel met artikelen over de relatie tussen gezin en werk én tussen de private en publieke sfeer in vrouwenlevens vanaf de zestiende tot de twintigste eeuw.Bevat de volgende bijdragen: De geschiedenis van een stereotype: de bazigheid, ondernemingszin en zindelijkheid van vrouwen in Holland (1500-1800) ; Vrouwen en het recht: de juridische status van vrouwen in Holland in de vroegmoderne tijd ; Vrouwen buitenshuis in Breda en omgeving (1550-1650) ; VOC-vrouwen op de Kust van Coromandel ; De dames van de ´dubbele vreugtkasteelen´: de toneelactiviteiten van de familie Van Rijndorp ; Aafje Alberts: een Overijsselse vroedvrouw aan het einde van de achttiende eeuw ; Ammetje Harting (1756-1801): een Haagse vrouw in het rijk van Catharina de Grote ; ´De tribune der vrouw´: vrouwenbrieven 1750-1850 ; ´We hadden altijd wat te doen´: drie generaties vrouwen en hun leven op de boerderij in de twintigste eeuw ; De betekenis van het verleden: de beleving en waardering van geschiedenis bij Nederlandse genealogen. Bevat tevens het jaarverslag 2003 van het Centraal Bureau voor Genealogie, een wapenregister, index familienamen en patronymica.
Centraal Bureau voor Genealogie
boek
2004
vrouwbeelden / egodocumenten / rechtspositie / werknemers / gezinnen / boerinnen / verloskundigen / ondernemers / toneel / partners van / vroegmoderne periode / Nederland / India / Rusland / 16e eeuw / 17e eeuw / 18e eeuw / 19e eeuw / 20e eeuw / bundel
Den Haag
Aletta
via de website van Aletta.

MondriaanstichtingVSB-fondsSNS ReaalPrins Bernard CultuurfondsOC&WVROM